ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Firma Hochland Polska dziękuje za zainteresowanie okazane naszemu serwisowi, oraz za odwiedzenie strony internetowej www.seromaniacy.pl

Uprzejmie informujemy, że wszelkie przekazane nam dane służą wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy i nie są rozpowszechniane. Są dla nas wyłącznie cennym źródłem wiedzy na temat marki Hochland, zapotrzebowań naszych klientów, oraz atrakcyjności naszego serwisu.

Dane prezentowane na stronach internetowych serwisu Hochland mają charakter informacyjny i nie są prawnie wiążące.

Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób, znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do Hochland Polska Sp. z.o.o.

Hochland Polska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy, które mogą pojawić się na stronach internetowych serwisu.

PRAWA AUTORSKIE
Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz 83 ze zm.)

Umieszczając informacje w naszym serwisie, udzielasz nam licencji na użytkowanie tego materiału. Licencja ta oznacza nieograniczone czasowo prawo do wykorzystania i dysponowania opublikowanymi treściami na wszystkich płaszczyznach eksploatacji.

Dodawane przez Ciebie materiały powinny być Twojego autorstwa i nie mogą naruszać cudzych praw. W przypadku bezpośredniego odwoływania się do treści zawartych na innych stronach internetowych, konieczna jest zgoda administratora danego serwisu.

Firma Hochland Polska nie ponosi odpowiedzialności za źródła pochodzenia umieszczanych materiałów. Jednocześnie, jeżeli na naszej stronie zauważysz jakikolwiek przejaw łamania praw, prosimy Cię o kontakt.

Wszelkie publikacje na stronie internetowej www.seromaniacy.pl  objęte są licencją własną naszej firmy. Użycie pochodzącego z niej materiału możliwe jest tylko i wyłącznie w celach niekomercyjnych pod warunkiem podania bezpośredniego linka pod którym znajduje się materiał, lub też adresu strony głównej naszego serwisu. Przez komercyjność rozumie się tu wszelkie, również pośrednie przejawy czerpania zysku z wykorzystanego materiału.